Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice in cadrul SC VASCAR S.A.

Postat in: 20 sept. 2023

comunicat

VASCAR S.A., cu sediul în Municipiul Vaslui, România, Str. Podul Inalt nr. 4, judeţul Vaslui, derulează, începând cu data de 30.08.2023, proiectul cu titlul „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice in cadrul SC VASCAR S.A.”, cod SMIS 158221, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali/REACT-EU.

Valoarea totală a proiectului este de 1.246.148,96 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 983.194,00 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Vaslui, România, Str. Podul Inalt nr. 4, judeţul Vaslui, pe o durată de 14 luni.
Obiectivul general al proiectului este reducerea consumului de energie la nivelul companiei VASCAR S.A. la punctul de lucru din Municipiul Vaslui, pentru identificarea si implementarea de masuri de eficienta energetica in vederea inregistrarii de economii in consumul de energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii.
Rezultate asteptate:
1. Reducerea intensitatii energetice cu 10,6% (calculat la cursul mediu euro 2021 – 4,9189), incepand cu anul 5 dupa implementarea proiectului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera estimate la 114,65 tone CO2/an incepand cu anul 5 dupa implementarea proiectului.
2. Cresterea eficientei prin aplicarea masurilor de imbunatatire a eficientei energetice stabilite pe baza informatiilor obtinute din sistemul de monitorizare propus prin proiect – in scopul obtinerii de economii de energie de pana la 29,88 tep/an in perioada de monitorizarea proiectului, respectiv in 5 ani de la efectuarea platii finale in cadrul proiectului;
3. Instalarea a 82 echipamente si a unui software de monitorizare a consumurilor energetice in vederea cresterii vizibilitati pierderilor de energie pentru diseminarea si constientizarea rapida a rezultatelor pozitive obtinute din sistemul de monitorizare.
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoană de contact: Andronic Diana, Functie: Responsabil financiar, Tel. 0799302915, e-mail: diana.andronic@vascar.ro